Reklaamvideo: Memme Musi lastehoid

 

Memme Musi eralastehoid on Tallinna kesklinnas Kevade tänaval asuv koolieelne lasteasutus, kus võimaldatakse lapsel saada alusharidus. Õppetöö toimub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

Memme Musis on esikohal lapse vajadustest lähtumine. Märgatakse nii andekust kui lapse erivajadusi. Perega koostöös toetatakse mängu kaudu lapse arengut alushariduse omandamisel esimesest lastehoiukogemusest kuni kooliküpsuseni.

Vaata lisaks: videoteenused.