ET Collect logo kujundus

 

Kujundustöö algab täpsest alusjoonisest. ET Collect’i logo põhineb lihtsatel geomeetrilistel vormidel: ruudud, täisnurgad, ringid ja 45-kraadised diagonaalid.

Design work begins from precise draft drawing. ET Collect’s logo is based on simple geometric shapes: squares, perpendicular angles, circles and 45-degree diagonals.

Klient: Gerhard Spitsak

On alati hea meel anda panus keskkonnasäästliku mõtte- ja eluviisi edendamiseks. Selliste projektide hulka kuulub logo disain Egiptuses köögijäätmete käitlusega tegelevale ettevõttele ET Collect. Nad koguvad biolagunevaid jäätmeid ning muudavad need 100% orgaaniliseks kompostiks kohalikele põllupidajatele. Vaata ja jälgi kindlasti ET Collect Instagrami lehte, et uute arengutega kursis olla. Siin on juba näide logost kasutuses!

Töö algusest oli selge, et logo peaks sisaldama rohelist värvi. Paika said logo põhitoonid Pantone 7733 C (tumeroheline) ning Pantone 360 C (heleroheline). Esimestest disainikavanditest tehtud valiku põhjal esitasime kliendile uued variatsioonid ning tagasiside põhjal liikusime selgete geomeetrilise kujundite vaimus tervikliku lõpptulemuseni. Nagu alati, vormistame valminud logodest oma klientidele kõik vajaminevad failid nii trükis kui veebis kasutamiseks ning jagame vajadusel tehnilisi nõuandeid, millist faili mis olukorras eelistada.

Kui soovid ka oma ettevõttele logo või sümboolika kujundust, saada meile kiri aadressil info@walgus.ee või kasuta kodulehel olevat kontaktivormi. Vaata lisaks: logo kujundamine.

Logo positiivne ja negatiivne (pööratud värvidega) versioon.

Positive and negative (inverted colours) versions of the logo.

ET Collect Logo Design

It is always a pleasure to contribute to environmentally sustainable ideas and lifestyles. Among such projects is logo design for ET Collect, a Smart Kitchen Waste Management company based in Egypt. They gather biodegradable waste and convert it into 100% organic compost for local farmers. Be sure to check and follow ET Collect's Instagram page to stay updated with new developments. Here is an example of the logo already put to use!

Since the beginning of the project it was clear that the logo should contain the colour green. We established the primary colours for the logo as Pantone 7733 C (dark green) and Pantone 360 C (light green). Based on a selection from first design concepts, new variations were presented to the client and we moved to the final result by utilising clear geometric shapes. As always, upon the completion of a logo, we provide all necessary files to our clients for print and web use, along with technical advice on which file to use in any given situation.

Värvid on visuaalse identiteedi lahutamatuks osaks maailma eri paigus ja kultuurides. Huvitaval kombel on logo tumerohelist põhivärvi Pantone 7733 C kasutatud ka kuusepuul Läti linna Jēkabpils’i lipul ja vapil. Heleroheline Pantone 360 C on ametlikult määratud näiteks Ukraina linna Harkiv’i lipu taustaks.

Colours form an essential part of visual identity across different countries and cultures. Interestingly, the logo’s dark green primary colour Pantone 7733 C also happens to be the colour of the spruce tree on the flag and coat of arms of the Latvian city Jēkabpils. The light green Pantone 360 C for instance is the official background colour for the flag of the Ukrainian city Kharkiv.

If you are similarly interested in logo and branding design services for your enterprise, send us an e-mail at info@walgus.ee or use the contact form on our website. See more: logo design.