digitrükk

ENTK visiitkaardid taaskasutatud paberil

 

Klient: Eesti Noorsootöö Keskus.

Erikujunduse ja -materjaliga visiitkaardid Eesti Noorsootöö Keskuse töötajatele. Kahepoolne digitrükk 300 g/m² taastoodetud kiust paberil Keaykolour 100% Recycled Chalk. Visiitkaardid on kujundatud ja trükitud nii, et kaardi üks külg on eestikeelne ning teine ingliskeelne.

Naturaalse tunnetuse ja hea jäikusega Keaykolour paberid ja kartongid on saadaval laias värvivalikus erinevate tekstuuride ja mustritega. Keaykolour Recycled sari on toodetud 100% tarbimisjärgsest taaskasutatud kiust. Valikus on nii naturaalse välimusega kui ka lisaefektidega paberid. Paberite toonid on inspireeritud loodusest.

Eesti Noorsootöö Keskus on 1999. aastal loodud riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus, mis kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Koostöös ministeeriumi noorteosakonnaga vastutab keskus noortevaldkonna arengukavades ja programmides sätestatud tegevuste eest.

Visiitkaartide hinnapäringuks saada meile kiri aadressil info@walgus.ee või kasuta kodulehel olevat kontaktivormi. Walguselt tellitud visiitkaartidest ja teistest reklaammeenetest teeme oma portfoolio tarbeks stiilsed tootefotod. Vaata lisaks: visiitkaartide kujundamine ja trükk.

ENTK Business Cards on Recycled Paper

Business cards with a custom design and custom material for the employees of Estonian Youth Work Centre (EYWC). Double-sided digital print on 300 g/m² paper Keaykolour 100% Recycled Chalk. The business cards are designed and printed so that one side is in Estonian and the other side in English.

The 100% Recycled range of Keaykolour papers offers a selection of modern looks, colours and finishes, all inspired by nature and made from post-consumer recycled pulp.

Founded in 1999, Estonian Youth Work Centre is a national centre for youth work under the administrative authority of the Ministry of Education and Research (MER). Its main objective is to develop and organise youth work in the framework of the national youth policy.

For a price request on business cards, send us an e-mail at info@walgus.ee or use the contact form on our website. Business cards and other promotional products ordered from Walgus are featured in stylised product photos for our portfolio. See more: business cards.

 

Woo Albums visiitkaardid

 

Visiitkaartide trükk kvaliteetseid ja ainulaadseid käsitöö-fotoalbumeid loovale Woody Albums’ile. Digitrükk 330 g/m² Algro kaetud kartongil.

2018. aastal asutatud töökoda väärtustab oma toodetega klientide olulisimaid elusündmuseid. Kasest ja lepast valmistatud fotoalbumid on suurepäraseks kingituseks nii lähedastele, sõpradele kui töökaaslastele.

Iga album valmib personaalse kujundusega ning läbib enne kliendile väljastamist põhjaliku kontrolli. Tellida saab üle terve Eesti, tehtud töödega võimalik tutvuda Woo Albums Facebooki lehel.

Walguselt tellitud visiitkaartidest ja teistest reklaammeenetest teeme oma portfoolio tarbeks stiilsed tootefotod. Vaata lisaks: visiitkaartide kujundamine ja trükk.

Печать визиток Woo Albums

Печать визиток для Woody Albums, которая создаёт качественные и уникальные фотоальбомы ручной работы. Цифровая печать 330 г/м² Algro на покрытом картоне.

Основанная в 2018 году мастерская с помощью своих товаров дорожит важнейшими событиями жизни клиентов. Изготовленные из берёзы и ольхи фотоальбомы являются отличным подарком как для друзей, близких, так и для коллег по работе.

Каждый альбом изготавливается с персональным дизайном и проходит детальный контроль до передачи его клиенту. Заказать можно по всей Эстонии, с готовыми работами можно ознакомиться на Фейсбук странице Woo Albums.

Из заказанных у Walgus визитных карточек и других рекламных товаров делаем стильные фотографии для портфолио. Смотри также: дизайн и печать визиток.

Woo Albums Business Cards

Printed business cards for Woody Albums, a creator of high-quality unique handmade photo albums. Digital print on 330 g/m² Algro coated card.

The workshop was established in 2018 and it values the most important life events of its clients. Photo albums from birch and alder wood make a great gifts for loved ones, friends or colleagues.

Each album has a personal design and goes through a thorough quality check before being sent to the client. It is possible to place orders all around Estonia, finished projects can be seen on the Facebook page of Woo Albums.

Business cards and other promotional products ordered from Walgus are featured in thematic product photos for our portfolio. See more: Business Cards.

 

Sakura Glow visiitkaardid

 

Visiitkaartide kujundus ja trükk jaapani ning korea kosmeetikatooteid müüvale Sakura Glow’le. Digitrükk 340 g/m² Splendorgel katmata paberil.

Sakura Glow võtab tellimusi vastu igal nädalapäeval ning pakub kiiret saatmist mitmetesse riikidesse. Üle 30-eurostele tellimustele kehtib Eesti-siseselt tasuta transport. Vaata kindlasti Sakura Glow Facebooki lehte ja Instagrami!

Ettevõtte toodetest inspireerituna järgib ka visiitkaardi kujundus aasiapärast pastelset koloriiti. Visiitkaarti luues peame alati silmas trükitehnilisi nõudeid ning soovitame parimat materjali, mis kujundusele ja tellija ootustele vastaks.

Walguselt tellitud visiitkaartidest ja teistest reklaammeenetest teeme oma portfoolio tarbeks stiilsed tootefotod. Vaata lisaks: visiitkaartide kujundamine ja trükk.

Визитные карточки Sakura Glow

Дизайн и печать визитных карточек для фирмы Sakura Glow, занимающейся торговлей японскими и корейскими косметическими товарами. Цифровая печать 340 г/м² на непокрытой бумаге Splendorgel.

Sakura Glow принимает заказы ежедневно и предлагает быструю пересылку во множество стран. Для заказов на сумму более 30 евро в пределах Эстонии действует бесплатная доставка. Обязательно посети веб-странички Sakura Glow в Фейсбуке и Инстаграме!

Вдохновлённый товарами фирмы дизайн визитки также преследует азиатский пастельный колорит. При создании дизайна визитки мы всегда учитываем условия печатных техник и советуем наилучший материал, который больше всего соответствует дизайну и ожиданиям клиента.

Из заказанных визиток и других рекламных товаров Walgus мы делаем стильные фотографии для нашего портфолио. Смотри также: Vizitki.ee – дизайн и печать визиток.

Sakura Glow Business Cards

Business cards designed and printed for Sakura Glow, an online store for Japanese and Korean cosmetic products. Digital printing on 340 g/m² uncoated Splendorgel paper.

Sakura Glow welcomes orders on every day of the week and offers speedy shipping to numerous countries. Free shipping applies in Estonia for orders over 30 €. Be sure to have a look at Sakura Glow’s Facebook page and Instagram!

Inspired by the company’s products, the business card design also features Asian-style pastel colours. When creating a business card, we always follow technical printing requirements and recommend the most suitable material according to the design and client’s expectations.

Business cards and other promotional products ordered from Walgus will be used to take stylish product photos for our portfolio. See more: Design and printing services.

 

Ümmargused stantsitud visiitkaardid

 

Klient: Bamuli Studio.

50 mm diameetriga stantsitud ümmargused visiitkaardid armsate käsitöötoodete valmistamisega tegelevale Bamuli Studio’le. Digitrükk 340 g/m² kartongil ning kahepoolne matt-laminaat.

Bamuli põhiliseks loominguks on kuivviltimise (nõelviltimise) tehnikas meisterdatud väiksemad dekoratiivsed mänguasjad ning vildist prossid. Toodetes kasutatakse naturaalset villa, sintepooni, traati, polümeersavi ja muid abivahendeid. Kuigi Bamuli meelistööks on magavad loomakesed või väljamõeldud tegelased, on tellimusteks oodatud igasugused ideed.

Walguselt tellitud visiitkaartidest ja teistest reklaammeenetest teeme oma portfoolio tarbeks professionaalsed tootefotod, mida ka klient saab oma ettevõtte reklaamiks kasutada. Vaata lisaks: visiitkaartide kujundamine ja trükk.

Round-Shaped Die-Cut Business Cards

50 mm diameter die-cut round-shapes business cards for Bamuli Studio, a maker of cute handmade products. Digital printing on 340 g/m² card stock and double-sided matte laminate.

Bamuli is primarily focused on crafting small decorative toys and felt brooches in the dry felting (needle felting) technique. Natural wool, synthetic winteriser, wire, polymer clay and a few other supplies are used in the final products. Although Bamuli takes most joy in producing sleeping animals or fictional characters, all kinds of ideas are welcome for commissions.

Business cards and other promotional products ordered from Walgus will be used to take professional product photos for our portfolio. These photos can also be used by the client for promotion and advertising. See more: printing services.

 

TPT Filmifestival 2019 visiitkaardid

 

Digitrükis visiitkaardid 2019. aasta TPT Filmifestivalile.

Festivali koduleht: http://filmifestival.tptlive.ee/

Kui soovid tellida praktilisi ja mõistliku hinnaga visiitkaarte, saada meile kiri aadressil info@walgus.ee või kasuta kodulehel olevat kontaktivormi. Vaata lisaks: visiitkaardi kujundamine ja trükk.

 

Jobseeker OÜ digitrükis visiitkaardid

 

Klient: Jobseeker OÜ.

Visiitkaardid ettevõttele Jobseeker OÜ, mille põhitegevuseks on ehitustööd ning alltöövõtt Eesti ja Soome ettevõtetele. Kahepoolne digitaalne CMYK neljavärvitrükk 330 g/m² visiitkaardi kartongil. Visiitkaardi üks pool on eesti- ja teine soomekeelne.

Jobseeker on spetsialiseerunud kolmele erinevale ehitusvaldkonnale. Tellingutööd – tellingute monteerimine ja demonteerimine. Isolatsioonitööd – laevade, torude ja mahutite isoleerimine pleki ja villaga. Katusetööd – valtskatuste ehitus ja renoveerimine.

Trükiste kujundamisel kasutame võimalusel alati vektorgraafilisi elemente. Kui ettevõttel on olemas logo, kuid puudub vektorfail, siis saame olemasoleva logo üle joonistada ning väljastada sellest kõik vajaminevad failid nii trükis kui veebis kasutamiseks.

Kui soovid tellida praktilisi ja mõistliku hinnaga visiitkaarte, saada meile kiri aadressil info@walgus.ee või kasuta kodulehel olevat kontaktivormi. Vaata lisaks: visiitkaardi kujundamine ja trükk.

Digitally Printed Business Cards

Business cards for Jobseeker OÜ, a company specialised in construction and subcontracting for Estonian and Finnish companies. Two-sided digital CMYK four-color print on 330 g/m² card stock. One side of the business card is in Estonian and the other in Finnish.

Jobseeker focuses on three different areas of construction. Scaffolding – assembly and dismantling. Insulation work – insulation of ships, pipes and containers with metal sheet and wool. Roofing – construction and renovation of rolled sheet metal roofs.

Where possible, we always use vector graphic elements when designing for print. If a company already has a logo, but there is no vector file, we can offer a conversion service for the existing logo and create all necessary files for print and web use.

If you wish to order practical business cards with a reasonable price, send us an e-mail at info@walgus.ee or use the contact form on our website. See more: printing services.